STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZPITALA IM. MICHAŁA OKOŃSKIEGO W WARSZAWIE W LIKWIDACJI

KRS 0000216693
NIP 1132518585
REGON 15823218

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-737
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Brzeska
Numer: 12
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZPITALA IM. MICHAŁA OKOŃSKIEGO W WARSZAWIE W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/29985/15/151/NIP
Oznaczenie Sądu: ------