FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. ŚW. JANA DE LA SALLE

KRS 0000216692
NIP 7561871109
REGON 532463739

Sposób reprezentacj: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Zawadzkie
Kod pocztowy: 46-059
Miejscowość: Zawadzkie
Ulica: Czarna
Numer: 2
Nazwa skrócona: FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. ŚW. JANA DE LA SALLE
Sygnatura akt: OP.VIII NS-REJ.KRS/2931/14/428
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO