SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM"

KRS 0000216691
NIP 5481580834
REGON 70544719

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Ustroń
Kod pocztowy: 43-450
Miejscowość: Ustroń
Ulica: Szeroka
Numer: 8
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM"
Sygnatura akt: BB.VIII NS-REJ.KRS/8031/18/957
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO