"TARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216689
NIP brak informacji
REGON 362860417

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PREZESA ZARZĄDU, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKIĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Ulica: Prosta
Numer: 1
Nazwa skrócona: "TARBUD"
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/18219/15/723/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------