"GETAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216688
NIP 9471913868
REGON 473278708

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-15
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 94-250
Miejscowość: Łódź
Ulica: Żniwna
Numer: 10/14
Nazwa skrócona: "GETAR"
Sygnatura akt: RDF/100836/18/272
Wysokość kapitału zakładowego: 1 294 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM