EURO-AMERICAN EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216687
NIP brak informacji
REGON 278286430

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-16
Miejscowość: Katowice
Nazwa skrócona: EURO-AMERICAN EDUCATION
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/9268/13/985
Wysokość kapitału zakładowego: 133 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO