"NIKOL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216684
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-152
Miejscowość: Cybulice Małe
Ulica: Wiosenna
Numer: 23
Nazwa skrócona: "NIKOL-PLUS"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/15022/08/830
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO