"APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"

KRS 0000216682
NIP 5211158516
REGON 11944876

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ: "APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W "APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT" SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. SKŁAD ZARZĄDU "APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: - DAVID MITZNER - PREZES ZARZĄDU - RAFAŁ NOWICKI - CZŁONEK ZARZĄDU - IRA MITZNER - CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-10-01
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Chłodna
Numer: 51
Nazwa skrócona: "APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/50456/13/460
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO