OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADZIĘCINIE

KRS 0000216680
NIP 9182042315
REGON 951215626

Sposób reprezentacj: 1.PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. 2.UMOWY,AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Frampol
Kod pocztowy: 23-440
Miejscowość: Radzięcin
Numer: 41A
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADZIĘCINIE
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/9094/16/151/NIP
Oznaczenie Sądu: ------