SPRZEDAŻ BYDŁA KROTOSZYN-UELZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000216679
NIP 5621677026
REGON 93185978

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Barcin
Kod pocztowy: 88-190
Miejscowość: Krotoszyn
Numer: 18
Nazwa skrócona: SPRZEDAŻ BYDŁA KROTOSZYN-UELZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/1912/14/116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 427 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO