"ADVATEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216678
NIP brak informacji
REGON 432726700

Sposób reprezentacj: § 16 PKT 2 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. §16 PKT 3DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z WYŁĄCZENIEM PKT 2 PAR 16
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-450
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Paderewskiego
Numer: 3
Nazwa skrócona: "ADVATEC"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/12940/18/367/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------