TORIN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216674
NIP 8790172419
REGON 8366172

Sposób reprezentacj: GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Łysomice
Kod pocztowy: 87-148
Miejscowość: Łysomice
Ulica: Porzeczkowa
Numer: 12
Nazwa skrócona: TORIN
Sygnatura akt: RDF/194540/18/231
Wysokość kapitału zakładowego: 82 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM