"STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA"

KRS 0000216673
NIP 8471513068
REGON 519640284

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-12-18
Poczta: Olecko
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko Kolonia
Numer: 4
Zmiany umów lub statutów: 7
Nazwa skrócona: "STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA"
Sygnatura akt: RDF/53074/18/124
Oznaczenie Sądu: SYSTEM