PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VIT-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216671
NIP 8942555914
REGON 932073701

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-17
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 53-009
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Ożynowa
Numer: 10
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VIT-2"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/28214/18/734
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO