PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "JOTKAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216669
NIP 6481024660
REGON 3491607

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-17
Poczta: Rudziniec
Kod pocztowy: 44-160
Miejscowość: Rudziniec
Ulica: Opolska
Numer: 9
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "JOTKAL"
Sygnatura akt: RDF/833013/18/343
Wysokość kapitału zakładowego: 50 050,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM