FUNDACJA DZIECIOM "DOBRY START"

KRS 0000216668
NIP brak informacji
REGON 933023438

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 50-077
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Kazimierza Wielkiego
Numer: 27
Nazwa skrócona: FUNDACJA DZIECIOM "DOBRY START"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/28213/18/333
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO