SPÓŁKA ZIEMSKA WRÓBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000216667
NIP 7431855365
REGON 171012708

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-10-06
Poczta: Kraszewo
Kod pocztowy: 11-111
Miejscowość: Wróblik
Nazwa skrócona: SPÓŁKA ZIEMSKA WRÓBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/3946/16/831/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------