NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BELFER" W PRABUTACH

KRS 0000216665
NIP 5811161142
REGON 170058542

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Prabuty
Kod pocztowy: 82-550
Miejscowość: Prabuty
Ulica: Brzozowa
Numer: 1
Nazwa skrócona: NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BELFER" W PRABUTACH
Sygnatura akt: RDF/299243/18/556
Oznaczenie Sądu: SYSTEM