"OGMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216664
NIP 5540236708
REGON 12087457

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OSOBA TA SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA W JEJ IMIENIU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM W DZIAŁANIU ŁĄCZNYM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-29
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-322
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Marcina Orłowity
Numer: 6
Nazwa skrócona: "OGMASZ"
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/11556/17/616
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO