MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W PRZEWORSKU

KRS 0000216663
NIP brak informacji
REGON 651556466

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Przeworsk
Kod pocztowy: 37-200
Miejscowość: Przeworsk
Ulica: Niepodległości
Numer: 11
Nazwa skrócona: MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W PRZEWORSKU
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/20394/14/823
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO