GRUPA HANDLOWO USŁUGOWA "HORUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216661
NIP 7950200929
REGON 650097157

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Miejscowość: Legionowo
Ulica: Mieszka I
Numer: 25
Nazwa skrócona: GRUPA HANDLOWO USŁUGOWA "HORUS"
Sygnatura akt: RDF/253235/18/583
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM