"AMALGAMATED CONTRACT MANAGEMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216660
NIP 9512117922
REGON 15798348

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST KAŻDORAZOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-892
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kuropatwy
Numer: 2 J
Nazwa skrócona: "AMALGAMATED CONTRACT MANAGEMENT POLSKA"
Sygnatura akt: RDF/830791/18/603
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM