"INVEST GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216659
NIP 7540007624
REGON 530876093

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-10
Poczta: Opole
Kod pocztowy: 45-131
Miejscowość: Opole
Ulica: Cygana
Numer: 4
Nazwa skrócona: "INVEST GROUP"
Sygnatura akt: OP.VIII NS-REJ.KRS/17541/17/716
Wysokość kapitału zakładowego: 75 200,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO