MODXCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216658
NIP 6811634629
REGON 351371003

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Świątniki Górne
Kod pocztowy: 32-040
Miejscowość: Wrząsowice
Ulica: Witolda Pileckiego
Numer: 35
Nazwa skrócona: MODXCOM
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/176/18/779
Wysokość kapitału zakładowego: 55 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO