PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE "STUH - POL - CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216657
NIP brak informacji
REGON 12113479

Sposób reprezentacj: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-793
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Małej Łąki
Numer: 21
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE "STUH - POL - CENTRUM"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/39255/15/488
Wysokość kapitału zakładowego: 69 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO