"VAGHI-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216656
NIP brak informacji
REGON 930110326

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 53-350
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Powstańców Śląskich
Numer: 48
Nazwa skrócona: "VAGHI-POLAND"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/29364/17/508
Wysokość kapitału zakładowego: 560 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO