"ZŁOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216653
NIP 8222138134
REGON 712573176

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Okrzei
Numer: 21
Nazwa skrócona: "ZŁOTA"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/26039/18/37
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO