STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "NASZE DZIECI"

KRS 0000216652
NIP 7962643503
REGON 673014334

Sposób reprezentacj: DWUOSOBOWA - PREZES LUB WICEPREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Ulica: Andrzeja Struga
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "NASZE DZIECI"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/3436/17/8
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO