"ALSTAL-BUDOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216651
NIP 5562525495
REGON 93184424

Sposób reprezentacj: SAMOISTNA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Ulica: Cicha
Numer: 7
Nazwa skrócona: "ALSTAL-BUDOWNICTWO"
Sygnatura akt: RDF/848178/18/737
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM