"JOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216650
NIP brak informacji
REGON 930618711

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW LUB PROKURENT.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-10
Poczta: Wiązów
Kod pocztowy: 57-120
Miejscowość: Wiązów
Ulica: Plac Wolności
Numer: 34
Nazwa skrócona: "JOMA"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/17403/18/136
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO