STOWARZYSZENIE "INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII"

KRS 0000216649
NIP 7251886513
REGON 473277844

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 20.000,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) MOŻE ZACIĄGAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-16
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-009
Miejscowość: Łódź
Ulica: Sienkiewicza
Numer: 55
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII"
Sygnatura akt: RDF/486266/18/321
Oznaczenie Sądu: SYSTEM