"WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE KREATYWNYCH INTER-KULTURA"

KRS 0000216648
NIP brak informacji
REGON 933023651

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANA JEST DECYZJA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 50-307
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Kard. Stefana Wyszyńskiego
Numer: 136
Nazwa skrócona: "WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE KREATYWNYCH INTER-KULTURA"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/16186/04/520
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO