ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY

KRS 0000216647
NIP 7640104835
REGON 471142

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Wysoka
Kod pocztowy: 89-320
Miejscowość: Bądecz
Nazwa skrócona: ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/17086/18/503
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO