OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGOSIODLE

KRS 0000216646
NIP 7621610299
REGON 550056322

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Długosiodło
Kod pocztowy: 07-210
Miejscowość: Długosiodło
Ulica: Królowej Jadwigi
Numer: 36
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGOSIODLE
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/8924/18/748
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO