"AGROLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216645
NIP 6912271849
REGON 391063925

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-23
Poczta: Jawor
Kod pocztowy: 59-400
Miejscowość: Jawor
Ulica: Cukrownicza
Numer: 2A
Nazwa skrócona: "AGROLAND"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/28289/18/986
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Strona WWW: WWW.AGROLAND-JAWOR.EU
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO