YAMAHA MUSIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

KRS 0000216643
NIP 1070013043
REGON 15821194

Forma Prawna: ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-657
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Wielicka
Numer: 52
Nazwa skrócona: YAMAHA MUSIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/56059/18/700
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO