"CGP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159815
NIP 9661670050
REGON 52202217

Sposób reprezentacj: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Białystok
Kod pocztowy: 15-203
Miejscowość: Białystok
Ulica: Sienkiewicza
Numer: 79 A
Nazwa skrócona: "CGP"
Sygnatura akt: RDF/792347/18/114
Wysokość kapitału zakładowego: 101 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM