STOWARZYSZENIE "LACRIMOSA"

KRS 0000159811
NIP brak informacji
REGON 170987371

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Braniewo
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Ulica: Grzybowa
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "LACRIMOSA"
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/11238/10/452
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO