WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"

KRS 0000159810
NIP 8960004449
REGON 796720

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU KLUBU, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DYREKTORA KLUBU ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM ZASTĘPCY DYREKTORA. DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA RADY STOWARZYSZENIA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 53-434
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Oporowska
Numer: 62
Nazwa skrócona: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/25767/18/834
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO