MDT - J.ZYCH, A.BUDYN SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000159809
NIP 6792524583
REGON 351565782

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-383
Miejscowość: Kraków
Ulica: Skośna
Numer: 12A
Nazwa skrócona: MDT - J.ZYCH, A.BUDYN
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/26369/16/297
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO