"BETA-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159808
NIP brak informacji
REGON 280117328

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-10
Poczta: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-692
Miejscowość: Olsztyn
Ulica: Jana Janowicza
Numer: 2
Nazwa skrócona: "BETA-INVESTMENT"
Sygnatura akt: RDF/4472/18/762
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM