ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA ZIELENIEWSKIEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000159806
NIP 6750000289
REGON 351004842

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-559
Miejscowość: Kraków
Ulica: Grzegórzecka
Numer: 69
Nazwa skrócona: ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA ZIELENIEWSKIEGO W KRAKOWIE
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/47267/17/482
Wysokość kapitału zakładowego: 1 452 506,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO