STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KOZŁOWO

KRS 0000159802
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA. DO SKŁADANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kozłowo
Kod pocztowy: 13-124
Miejscowość: Kozłowo
Numer: 105
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KOZŁOWO
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/567/03/247
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO