STOWARZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH STEGNA

KRS 0000159801
NIP 9451472881
REGON 350832910

Sposób reprezentacj: TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-237
Miejscowość: Kraków
Ulica: Przyszłości
Numer: 5
Nazwa skrócona: STOWARZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH STEGNA
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16877/15/311/NIP
Oznaczenie Sądu: ------