PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE WIKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159800
NIP 6790029112
REGON 350532160

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI, JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI I SAMORZĄDOWYMI, BANKAMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-720
Miejscowość: Kraków
Ulica: Saska
Numer: 4
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE WIKOPOL
Sygnatura akt: RDF/599271/18/927
Wysokość kapitału zakładowego: 900 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM