STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO SZTUK"

KRS 0000159799
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: SPOSÓB REPREZENTACJI DWUOSOBOWY. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB I PODPISY PREZESA LUB WICE PREZESA ORAZ SKARBNIKA STPOWARZYSZENIA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Gołdap
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Ulica: Krótka
Numer: 2
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO SZTUK"
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/495/03/307
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO