BRIDGE BUSINESS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159798
NIP 6762241142
REGON 356721502

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄU SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-505
Miejscowość: Kraków
Ulica: Ariańska
Numer: 8
Zmiany umów lub statutów: 1
Nazwa skrócona: BRIDGE BUSINESS MEDIA
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/40196/16/443
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO