STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA"

KRS 0000159795
NIP 9581436010
REGON 192911333

Sposób reprezentacj: DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STOPWARZYSZENIA DOTYCZĄCE PRAW, OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ WSZYSTKIE INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA STAJĄ SIĘ WAŻNE PRZEZ PODPIS PREZESA LUB UPRAWNIONEGO PRZEZ NIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-094
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Demptowska
Numer: 36
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA"
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/5153/16/283/NIP
Oznaczenie Sądu: ------