ROLINWEST - GRODZISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000159794
NIP 6770052272
REGON 350150406

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30 - 1
Miejscowość: Kraków
Ulica: Tatarska
Numer: 5
Nazwa skrócona: ROLINWEST - GRODZISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/40204/16/853
Wysokość kapitału zakładowego: 22 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO