"NANOPOOL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159793
NIP 7781026528
REGON 630364042

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-15
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 60-521
Miejscowość: Poznań
Ulica: Słowackiego
Numer: 45
Nazwa skrócona: "NANOPOOL POLSKA"
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/9779/09/229
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO